Kering mở rộng tuyển dụng nhân sự “đặc biệt” 

Ngày đăng: 30/04/22

Vừa qua, tập đoàn Kering đã ký một điều lệ Bộ Lao động, Việc làm và Hội nhập để tuyển dụng thêm những người trẻ, người dễ bị tổn thương và người khuyết tật vào đội ngũ nhân sự của mình. 

Trong thông cáo báo chí, Kering cho biết điều lệ này là một phần trong cam kết lâu dài của công ty để thúc đẩy sự đa dạng của tổ chức. “Chúng tôi rất vui mừng được ký kết điều lệ này với sự hợp tác của Bộ Lao động Pháp nhằm đẩy mạnh chính sách hội nhập trong lực lượng lao động của mình, đặc biệt hướng tới những người trẻ tuổi, dễ bị tổn thương và khuyết tật. Tại Kering, chúng tôi đang nỗ lực rất nhiều để đạt được sự đa dạng về mặt năng lực trong quá trình tuyển dụng và chúng tôi đang hỗ trợ cá nhân theo đúng con đường sự nghiệp của họ. Điều lệ này sẽ giúp chúng tôi tiến xa hơn nữa với những nỗ lực này” – Béatrice Lazat, Giám đốc Nhân sự tại Kering cho biết.”

Trong cam kết này Kering sẽ tuyển dụng những người trẻ với hợp đồng dài hạn và ngắn hạn, đặc biệt chú ý đến hồ sơ đến từ các thành phố khó khăn và người khuyết tật. Tập đoàn cũng cam kết tuyển dụng người trẻ đang tham gia các chương trình vừa học vừa làm và tạo điều kiện thực tập cho các trường hợp đặc biệt. Đồng thời, Kering cũng đang dẫn đầu một dự án với vai trò cố vấn việc làm tại một số trường trung học và đại học. 

Thực hiện: K. 

Please follow and like us:

Bình luận