style-republik – The curator platform for Fashion and Creativity

Tag archive

thời trang trung tính

Gender-Neutral (Thời trang trung tính): Khi trang phục không còn nhất thiết phải được thiết kế theo giới tính

Thời trang trung tính (hay phi giới tính) là đề tài mang nhiều tranh cãi, khi mà lằn ranh giữa khái niệm “nam và nữ truyền thống” đang dần được xóa nhòa và buộc văn hóa phải định nghĩa chúng lại lần nữa.

Keep Reading

0 0
Go to Top