Category archive

The Career

[Fashion Jobs of the Week] Cơ hội việc làm tại BAPE, CHOCOO và OLV Boutique

Chuyên mục Fashion Career từ Style-Republik hỗ trợ các thương hiệu thời trang nội địa trong việc bổ sung nhân sự còn thiếu vào bộ máy hoạt động của mình với vai trò một chiếc cầu nối, gắn kết những người hoạt động thời trang tại Việt Nam.

Keep Reading

[Fashion Jobs of the Week] Cơ hội việc làm tại F.A.C.E Fashion Design Academy

Chuyên mục Fashion Career từ Style-Republik hỗ trợ các thương hiệu, đơn vị thời trang nội địa trong việc bổ sung nhân sự còn thiếu vào bộ máy hoạt động của mình với vai trò một chiếc cầu nối, gắn kết những người hoạt động thời trang tại Việt Nam.

Keep Reading

[Fashion Jobs of the Week] Cơ hội việc làm tại SR Fashion Business School, Lime Orange và Onways

Chuyên mục Fashion Career từ Style-Republik hỗ trợ các thương hiệu thời trang nội địa trong việc bổ sung nhân sự còn thiếu vào bộ máy hoạt động của mình với vai trò một chiếc cầu nối, gắn kết những người hoạt động thời trang tại Việt Nam.

Keep Reading

[Fashion Jobs of the Week] Cơ hội việc làm tại Couple TX, EVERLUXE và MOLLYNISTA

Chuyên mục Fashion Career của Style-Republik là hoạt động hỗ trợ các thương hiệu thời trang nội địa trong việc bổ sung nhân sự còn thiếu vào bộ máy vận hành thương hiệu. Đồng thời là chiếc cầu nối, gắn kết những người hoạt động trong ngành thời trang tại Việt Nam.

Keep Reading

[Fashion Jobs of the Week] Cơ hội việc làm tại NOUS, Lime Orange và Eugene

Chuyên mục Fashion Career từ Style-Republik hỗ trợ các thương hiệu thời trang nội địa trong việc bổ sung nhân sự còn thiếu vào bộ máy hoạt động của mình với vai trò một chiếc cầu nối, gắn kết những người hoạt động thời trang tại Việt Nam.

Keep Reading

[Fashion Jobs of the Week] Cơ hội việc làm tại MAYBI, ELISE và LEP’

Chuyên mục Fashion Career từ Style-Republik hỗ trợ các thương hiệu thời trang nội địa trong việc bổ sung nhân sự còn thiếu vào bộ máy hoạt động của mình với vai trò một chiếc cầu nối, gắn kết những người hoạt động thời trang tại Việt Nam.

Keep Reading

[Fashion Jobs of the Week] Cơ hội việc làm tại Dearman, RECHIC và Maybi

Bên cạnh chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng là điều mà các thương hiệu thời trang tại Việt Nam ngày càng quan tâm. Dearman, RECHIC và Maybi đang đăng tuyển để tìm kiếm các vị trí Sale Assistant, Store Manager, Social Media Executive, Online Sales Executive để bổ sung vào đội ngũ nhân sự của thương hiệu.

Keep Reading

[Fashion Jobs of the Week] Cơ hội việc làm tại Leinné

Leinné là một thương hiệu thời trang với những thiết kế từ chất liệu tự nhiên qua bàn tay khéo léo của những người thợ tại xưởng thủ công 20 năm kinh nghiệm của Leinné ở Sài Gòn, Việt Nam.

Keep Reading

[Fashion Jobs of the Week] Cơ hội việc làm tại Maybi, KV Eco, Lime Orange và Mamaria

Đi cùng với việc mở rộng hệ thống phân phối là chuỗi cung ứng và công tác truyền thông cho sản phẩm; các thương hiệu thời trang Việt đang đăng tuyển nhiều vị trí như Customer Service Executive, Brand Marketing Manager, PR – Marketing và Fashion Designer để đáp ứng dây chuyền sản xuất và chăm sóc khách hàng của mình.

Keep Reading

[Fashion Jobs of the Week] Cơ hội việc làm tại DEVON LONDON, TheBlueTshirt, Elpis, PHOENIX_V

Chuyên mục Fashion Career từ Style-Republik hỗ trợ các thương hiệu thời trang nội địa trong việc bổ sung nhân sự còn thiếu vào bộ máy hoạt động của mình với vai trò một chiếc cầu nối, gắn kết những người hoạt động thời trang tại Việt Nam.

Keep Reading

Go to Top