Tag archive

Liên Đoàn Haute Couture & Fashion

Chủ tịch tập đoàn Saint Laurent được bầu chọn làm người đứng đầu Liên Đoàn Haute Couture & Fashion

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành tập đoàn Saint Laurent, Francesca Bellettini đã được bầu làm Chủ tịch của Chambre Syndicale de la Mode Féminine hay còn được biết đến với tên gọi Liên Đoàn Haute Couture & Fashion. 

Keep Reading

0 0
Go to Top