Naomi Campbell được bổ nhiệm làm đại sứ toàn cầu cho Queen’s Commonwealth Trust

Ngày đăng: 19/09/21

Siêu mẫu người Anh Naomi Campbell đang tham gia tổ chức từ thiện phát triển quốc tế Queen’s Commonwealth Trust (QCT) với tư cách là đại sứ toàn cầu hỗ trợ các nhà lãnh đạo trẻ.

Siêu mẫu người Anh Naomi Campbell

Quỹ từ thiện được thành lập vào năm 2018, hỗ trợ những người trẻ tuổi thúc đẩy sự thay đổi trong cộng đồng của họ trên các lĩnh vực bao gồm chăm sóc sức khỏe, môi trường và giáo dục. Đánh dấu 70 năm trị vì của Nữ hoàng Elizabeth vào năm 2022, tổ chức từ thiện đang phát động Quỹ Bạch kim dành cho các nhà lãnh đạo trẻ để hỗ trợ nhiều hơn cho các doanh nhân 18-35 tuổi trên 54 quốc gia thuộc Khối thịnh vượng chung.

Với tư cách là Đại sứ toàn cầu của QCT Platinum Jubilee, vai trò của Campbell sẽ là thúc đẩy hồ sơ của chiến dịch gây quỹ của quỹ tín thác cũng như thúc đẩy công việc của các nhà lãnh đạo trẻ.

Thực hiện: S-R

Please follow and like us: